EYDK, COP27’de etki odaklı girişimlerin iklim eylemine katkısını konuştu

Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), COP27’de gerçekleştirdiği panelde, girişimlerin sosyal ve çevresel etki odağında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uyum sağlayarak iklim eylemine nasıl katkıda bulunacağını konuştu.

Türkiye’yi 2,3 trilyon dolarlık etki yatırımı dünyasında temsil eden ulusal danışma kurulu EYDK, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Mısır’ın Sharm El-Sheikh kentinde düzenlenen 27’nci İklim Zirvesi’nde (COP27) “Dayanıklı Girişimler ve İklim Eylemi Bağlamında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Paneli”ni gerçekleştirdi. 9 Kasım’da gerçekleşen panelin konuşmacıları arasında Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil, Founder One Etki Lideri Cem Leon Menase, Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız yer aldı.

Panelde, girişimlerin etki odaklı ve SKA uyumlu olmak suretiyle iklim eylemine nasıl katkıda bulunacağı irdelendi. Bu çerçevede, farkındalığın artırılması, gereken kapasitenin geliştirilmesi için farklı sektörlerden gelen kurumların stratejileri, iyi uygulama örnekleri sergilenerek, gelecekteki yol haritaları tartışıldı. Panel, katılımcı kurumların ilgili SKA uyumluluk ve İklim Eylemi çalışmalarını esas aldıkları ortak değeri ortaya koyarak EYDK nezdinde ulusal ve uluslararası iş birliklerinin kurulması için bir platform sağladı.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı Şafak Müderrisgil konuşmasında, "Türkiye daha fazla etki girişimcisi çıkarabilir. Pozitif, ölçümlenebilir sosyal ve çevresel etkiyi işin temeline koyan girişimlerin ulaşabilecekleri sayısız ulusal ve uluslararası sermaye kaynağı bulunuyor. Karma finansman, girişimci hayırseverlik, etki fonu gibi kavramları daha sık duyacağız" dedi.

Founder One Etki Lideri Cem Leon Menase, “İnovatif yöntemlerle şirketlerin ve bireylerin sürdürülebilir ürün ve hizmetlere erişimini kolaylaştıran girişimler hem bizim ilgimizi çekiyor hem de geleneksel yatırımcıyı heyecanlandırıyor. Mevcut durumdaki sürdürülebilir davranış rutinlerinin önündeki ek maliyetleri azaltmak Founder One’ın yatırım tezini oluşturuyor.”

Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, “BAU olarak, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini güçlendirerek, tüm operasyonlarımızın merkezinde "etki"yi ön planda tutuyoruz. Fikir üretiminden ürün/hizmet tasarımına kadar olan inovasyon yönetimi süreçlerimizde, değer önerilerini sadece finansal olarak değil, aynı zamanda her adımda toplum üzerindeki etki derecesini de değerlendiriyoruz. Girişimlerimizle çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlara etki odaklı çözümler geliştirmeyi, kurum kültürümüze araştırmacılarımıza ve girişimcilerimize de yansıtmış durumdayız.”

Etki Prensipleri’nin ülkemizdeki ilk imzacısı olduklarını belirten Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Seçil Yıldız ise, “Global ve yereldeki tüm iş birliklerimiz sürdürülebilirlik ve etki yönetim sistemimiz ile firmalarımıza sağladığımız finansal, sosyal ve çevresel kazanımları ülkemizin 2053 net-sıfır ekonomisine geçiş hedefi doğrultusunda artırmayı amaçlıyoruz.” dedi.

BM İklim Zirvesi (COP27) nedir?
BM iklim zirveleri dünya liderlerinin her yıl küresel sıcaklık artışını sınırlamak için bir araya geldikleri zirveler. Bu zirvelere “Conferences of the Parties (Taraflar Konferansı)” ismi veriliyor, yani kısaca COP deniyor. Zirveye 1992 yılındaki ilk BM anlaşmasına imza atan ülkeler katılıyor. Bu yıl 27’ncisi “Together For Implementation (Uygulama için birlikte)” sloganıyla düzenlenen zirve, 6-18 Kasım tarihleri arasında Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde yapılıyor.

Etki Yatırımı Danışma Kurulu hakkında 
Etki Yatırımı Danışma Kurulu (EYDK), 34 lider kurumun bir araya gelmesiyle kurulmuştur. EYDK, tüm paydaşları buluşturarak etki yatırımını Türkiye’de ana akım bir yatırım modeli haline getirmeyi amaçlamaktadır. Küresel etki yatırımı ekosistemine Türkiye’nin süratle dahil olması ve bu alanda uluslararası iş birliklerine, modellere ve projelere imza atabilmesi temel hedefidir. EYDK, politika geliştirme ve uygulama süreçlerini desteklemek ve karşılıklı fayda sağlayan küresel, bölgesel ve yerel ortaklıklar kurmak üzere çalışmaktadır. www.eydk.org