Fortinet ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Fortinet 2021 yılında sürdürülebilirlik odağıyla yapılan değerlendirmelerin ardından; güvenli internet için inovasyon yapmak, çevreye saygı, kapsayıcı siber güvenlik iş gücünü büyütmek ve sorumluluk duygusuyla çalışmayı teşvik etmek üzere dört ana alan belirledi.

Kapsamlı, entegre ve otomatik siber güvenlik çözümlerinde küresel bir lider olan Fortinet, şirketin sürdürülebilirlik stratejik çerçevesini, girişimlerini ve temel performans metriklerini detaylandıran ilk Sürdürülebilirlik Raporu’nu açıkladı. Şirket, kaydettiği ilerlemelere dair güncellemeleri yıllık bazda paylaşmayı planlıyor.

Fortinet Küresel Sürdürülebilirlik ve KSS Başkanı Barbara Maigret, "Fortinet’te, sürdürülebilirliği iş modelimizin ayrılmaz bir parçası haline getirmenin öneminin bilincindeyiz. 2021, stratejimizi tanımladığımız ve şirketin orta ve uzun vadeli yolculuğunu planladığımız bir yıl oldu. İlk sürdürülebilirlik raporumuzla hem daha şeffaf olmayı hem de müşteriler, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, hissedarlar dahil olmak üzere tüm paydaşlarımızın kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımımızı daha iyi anlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece daha sürdürülebilir bir dünya ve daha güvenli internet hedefine öncülük etmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Fortinet ayrıca faaliyetleri ve paydaşlarını merkeze alan Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) konularını belirlemek ve önceliklendirmek için 2021 yılında bir değerlendirme yaptı. Bu değerlendirmenin ardından Fortinet, dört ana etki alanı tanımladı:

Güvenli internet için inovasyon: Fortinet, siber güvenliği ileri düzeye taşımaya, dijital ilerlemeyi desteklemeye ve güvenli bir dijital dünya yaratmaya kendini adayan bir şirket olarak bu taahhüdünü inovasyon, topluluk katılımı ve ortaklıklar yoluyla yerine getiriyor. Sektörün en geniş siber güvenlik çözümleri portföyünde yenilikler yapmaya devam eden Fortinet, yalnızca 2021 yılı içinde sekiz yeni ürün ailesi ekledi. Fortinet ayrıca düzenli olarak çok sayıda endüstri derneği ve grubuyla iş birliği yaparak standardizasyona ve birlikte çalışabilirliğe katkıda bulunuyor. Aynı zamanda Siber Tehdit İttifakı (CTA), Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Siber Güvenlik Merkezi ve INTERPOL gibi kuruluşlarla eyleme geçirilebilir tehdit istihbaratı paylaşıyor. Bu ortaklıklar sayesinde Fortinet, siber suçlarla mücadele etmeye ve gelecekteki siber tehditleri azaltmaya yardımcı oluyor.

Çevreye saygı: Fortinet, ürünlerinin ve çözümlerinin karbon ayak izini azaltarak ve günlük iş operasyonlarında sorumlu yaklaşımlar benimseyerek çevreye duyarlı faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ediyor. Fortinet, 2021 yılında yenilenebilir enerji, enerji ve karbon verimliliği, emisyon dengeleme programlarını kullanarak 2030 yılına kadar karbon nötr hedefini kamuoyuna açıkladı. Bu hedef, Bilim Tabanlı Hedef Girişimi (SBTi) ile uyumlu bir şekilde şirketin dünya çapında sahip olduğu tesislerden kaynaklanan Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarına uygun olarak belirlendi. Fortinet’in diğer çevresel çabaları arasında şirketin birinci sınıf ürünlerinde biyobozunur ambalajların kullanılması, atıkların ve enerji tüketiminin azaltılması yer alıyor. Bu girişimler sayesinde Fortinet, ürünlerinin her yeni neslinin bir önceki nesline göre daha az enerji tüketmesini sağlıyor. Bu durum, ortalama %61 oranında enerji tüketiminin azaltıldığı FortiGate F serisi için de geçerli.

Kapsayıcı siber güvenlik iş gücünü büyütmek: Fortinet çeşitli, adil ve kapsayıcı bir kültürü teşvik etmeye kendini adamış bir şirkettir. Fortinet’in ekibi, şirket kültürünü zenginleştiren ve başarısını artıran çok çeşitli kültürleri, demografiyi ve profesyonel birikimleri temsil ediyor. Şeffaflık ve siber iş gücündeki kadın sayısının artırılması taahhüdünü yerine getirmeyi sürdüren şirket, 2021 iş gücü verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre işe alınan kadın sayısında 2020 yılına kıyasla %71,6’lık artış yaşandığını vurguladı. Fortinet ayrıca geniş ve çeşitli kitlelerdeki siber güvenlik yetkinlik açığını azaltmaya odaklandı. Şirket, Fortinet Eğitim Enstitüsü tarafından sunulan eğitimler ve Eğitim Sosyal Yardım programı aracılığıyla siber güvenlik kariyerinin faydaları konusunda farkındalık yaratmaya ve yeterince temsil edilmeyen gruplar için fırsatları iyileştirmeye kendini adamıştır. Sonuç olarak, 2021’de Fortinet, önümüzdeki beş yıl boyunca dünya çapında bir milyon insanı eğitme sözü vererek siber güvenlik yetkinlik açığını kapatma taahhüdünün altını çizdi.

Sorumluluk duygusuyla çalışmanın teşvik edilmesi: Fortinet, etik bir şekilde, tüm yasalara, insan haklarına saygılı ve özenli davranarak çalışmak için kurumsal yönetim uygulamalarını kullanıyor. Bu uygulamalar Fortinet Yönetim Kurulu tarafından denetleniyor ve Etik Komitesi tarafından gözden geçiriliyor. Çalışanlarının, tedarikçilerinin ve ortaklarının; şirketin yolsuzlukla mücadele politikası, İş Ahlakı ve Etik Kuralları, gizlilik politikası da dahil olmak üzere Fortinet’in tüm politikalarını anlayarak ve bunlara uyarak son derece etik ve saygın bir iş kurma noktasında üzerlerine düşeni yapmalarını bekliyor. Fortinet, değer zinciri içerisinde sorumlu ürün kullanımı ve etik iş yapma konusundaki kararlılığını güçlendirmek için özel bir İnsan Hakları Politikası yayınladı.

Fortinet’in Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları, Sürdürülebilirlik Hesap Verebilirlik Standartları Kurulu (SASB) Standartları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (BM SKH’leri) konularına atıfta bulunuyor. Rapor; topluma yönelik siber güvenlik riskleri; bilgi güvenliği ve gizliliği; ürünlerin çevresel etkileri; çevre yönetimi ve iklim değişikliğinin etkileri; çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık; siber güvenlik becerileri açığı; iş ahlakı ve sorumlu ürün kullanımı gibi sekiz öncelikli konu hakkında ayrıntılı bilgi ve metrikler sunuyor.

Ek Kaynaklar

2021 Fortinet Sürdürülebilirlik Raporu’nun tamamını okuyabilirsiniz
Fortinet’in Kurumsal Sosyal Sorumluluk vizyonu ve yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Fortinet User Community (Fuse)/Fortinet Kullanıcı Topluluğuna katılarak fikirleri ve geri bildirimleri paylaşabilir, ürünlerimiz ve teknolojimiz hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve meslektaşlarınızla bağlantı kurabilirsiniz.
Fortinet’i Twitter, LinkedIn, Facebook ve Instagram’dan takip edebilir, YouTube’da Fortinet’e abone olabilirsiniz.

Fortinet hakkında
İnsanları, cihazları ve verileri her yerde koruma misyonuyla faaliyet gösteren Fortinet, güvenilir bir dijital dünya yaratmayı mümkün kılmaktadır. Bu yüzden dünyanın en büyük şirketleri, hizmet sağlayıcıları ve kamu kurumları dijital dönüşümlerini güvenle hızlandırmak için Fortinet’i tercih etmektedir. Fortinet Security Fabric, tüm dijital saldırı zemininde kapsamlı, entegre ve otomatik koruma sunarak kritik cihazları, verileri, uygulamaları ve veri merkezi, bulut ve home ofis arasındaki bağlantıyı korumaktadır. Fortinet global çapta sevkiyatı yapılan en güvenilir çözümler alanında dünyanın bir numarasıdır ve dünya genelinde 580 binden fazla müşteri ticari faaliyetlerini korumak için Fortinet’e güvenmektedir. Fortinet’in Training Advancement Agenda (TAA) inisiyatifinin bir parçası olan Fortinet NSE Eğitim Enstitüsü, herkesin siber eğitimlere erişebilmesi ve yeni kariyer fırsatlarını değerlendirebilmesi için sektördeki en büyük ve kapsamlı siber güvenlik eğitim programlarından birini sunmaktadır. Daha fazla bilgi için: https://www.fortinet.com, Fortinet Blog sayfası veya FortiGuard Labs.