Gelişim ihtiyaçlarınıza göre eKampüs’teki eğitiminizi kendiniz seçin!

Öğretmen Akademisi Vakfı, 2009’dan bu yana eğitimde fırsat eşitliğine hizmet eden bir bilgi ve paylaşım merkezi olan eKampüs ile öğretmenlerin gelişimine katkıda bulunuyor. eKampüs’te mutluluk eğitiminden bilişsel becerilerin geliştirilmesine, eleştirel düşünme becerisinden çevre okuryazarlığına birçok farklı kategoride eğitim bulunuyor!
2008 yılında zamanının ötesinde bir vizyonla Garanti BBVA tarafından kurulan Öğretmen Akademisi Vakfı, eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu ile öğretmenlerin ve eğitim sorumluluğunu üstlenmiş tüm bireylerin mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarını karşılayarak, öğretmen eğitiminde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’ne de entegre olan eKampüs, bu sayede 1,2 milyon öğretmene doğrudan erişim imkanı sağlıyor. Öğretmenlere video tabanlı mikro öğretim modülleri, canlı dersler ve platform üyelerinin paylaştıkları içeriklere ulaşabilecekleri bir ortam sunan eKampüs, aynı zamanda güvenli ve etkileşimli bir deneyim paylaşım platformu.
ÖRAV eğitmenlerinin meslektaşlarına önerdiği bazı eğitimler :

Mutluluk Eğitimi iyimser düşünme alışkanlığı kazandırıyor
eKampüs’ün eğitimde pozitif psikoloji uygulamaları kapsamında sunduğu Mutluluk Eğitimi, öğretmenlerin ve öğrencilerin mutluluğu ve karakter güçlerini bilimsel bileşenleriyle öğrenmelerini sağlıyor. Yaşam boyu kullanılabilecek olan gerçekçi ve iyimser düşünme alışkanlığı geliştirmek isteyenler için Mutluluk Eğitimi önemli bir fırsat!
Teknoloji okuryazarlığını geliştirmek için uygun bir eğitim mevcut
Yarınım Kız Kardeşim projesi kapsamında gerçekleşen Öğrencilerde Duyuşsal ve Teknolojik Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi; öğretmenlerin ve öğrencilerin kendi potansiyellerini tanımaları, yaşam için bir anlam ve değer kümesi oluşturmaları, farklılıklarla barış içinde yaşamanın mümkün olabileceğini daha iyi anlayabilmeleri için fırsatlar sunuyor. İş birliği yapmanın bireysel ve toplumsal sonuçlarını, teknoloji okuryazarlığının günümüzde ve gelecekte yaşama aktif birey olarak katılmayı nasıl etkilediğini görmek isteyenler bu eğitimi mutlaka incelemeli!

Yılmazlık Becerileri Eğitimi ergenlik dönemindeki öğrencilere rehberlik etmeyi kolaylaştırıyor
Ergenliğin Yılmazlık Becerileri ile Desteklenmesi Eğitimi, öğrencilerin hassas gelişim dönemlerinden birisi olan ergenlik döneminde onlara rehberlik ve gelişim yolculuklarında liderlik etmek isteyen öğretmenler için tasarlandı. Neler yapabileceğinizi ÖRAV eşliğinde değerlendirebilirsiniz!

Çevre Okuryazarlığı Eğitimi duyarlı bireyler yetiştirilmesine katkı sağlıyor
Çevresine ve hayatın her alanına karşı duyarlı bireyler yetiştirmek için neler yapılmalı? Kavramsal düzeyden başlayarak 6 günlük eğitim ve ardından 2 aylık uygulamalarla pekiştirilen eğitim süreci öğretmenlere bu konuda sayısız seçenek sunuyor.

Çocukların sosyal gelişimini desteklemek isteyenler için EşitBiz Eğitim Programı!
Okul öncesi eğitimi bireylerin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinde oldukça önemli. Toplumsal rollerin etkisini gözeterek; çocukların sosyal gelişimininin nasıl desteklenebileceği, öğretim materyalleri ve öğrenme ortamlarının sosyal gelişimi nasıl etkilediği ve bunların nasıl ele alınabileceği ile ilgilenen öğretmenler bu programda bir araya geliyor! Öğretmenler bu program ile aynı zamanda öğrencilere rol model olurken, velileri de eğitime dahil edebilme ve farkındalıklarını bütüncül bir bakış açısıyla artırma fırsatı buluyor.

Çocukların finansal okuryazarlık ve sosyal girişimcilik becerilerini geliştirmek için 5 Taş Eğitimleri!
Aflatoun International iş birliği ile uygulanan bu programda ilkokul ve ortaokulda öğrenim gören çocukların finansal okuryazarlık ve sosyal girişimcilik becerilerini geliştirmek amaçlanıyor. Programın son ayında gerçekleştirilen çevrim içi iki günlük “Çözüm Kampı’nda” öğrencilerin, sosyal çevrelerindeki bir soruna çözüm olarak bir girişim fikri oluşturmaları, öğretmenlerin ise öğrencilerine bu aşamada teşvik ve temsil desteği vermeleri bekleniyor.

Öğrencilerin merakını, hayal gücünü, keşif ve sorgulama isteğini harekete geçirmek için Araştırma Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi

Öğretmenin Kimyası – Araştırma Sorgulama Temelli Bilim Eğitimi, ‘’Öğrencilerde doğal olarak var olan merakı, hayal gücünü, keşif ve sorgulama isteğini nasıl harekete geçirebiliriz? Nasıl pekiştirebiliriz? Etrafımızda gerçekleşen olaylara açıklama getirirken nasıl bir bilimsel yol izlemeliyiz? Sorgulama temelli bir öğretimde olmazsa olmazlar nelerdir ve bunları sınıfa nasıl dahil edebiliriz?’’ gibi sorulara çözüm önerileri sunuyor.

İl bazlı veya branş bazlı olan eğitimlere kimlerin katılabileceğini görebilmek için https://www.orav.org.tr/egitimlerimiz adresi ziyaret edilebilir.

eKampüs’ten herkese kişisel gelişim fırsatı
eKampüs, ‘’Herkes için eğitimler’’ kategorisi ile öğretmenlerin yanı sıra tüm yetişkinlerin faydalanabileceği içerikler de sunuyor! Psikolojik dayanıklılık, bilinçsiz önyargı, zehirli iletişimin panzehirleri, beyin ve nörobilim, doğru ses kullanımı gibi bireysel gelişimi destekleyen eğitimler ve daha fazlasına www.ekampus.orav.org.tr adresinden erişmek mümkün.

Öğretmen Akademisi Vakfı
Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) öğretmenlerin, geleceğe yön veren kuşakların çağdaş ve sağlıklı bir dünya yaratabilmeleri için yetiştirilmesinde liderlik etmelerine katkı sağlamak amacıyla 2008 yılında Garanti BBVA tarafından kuruldu. Vakıf, aynı zamanda eğitimin en önemli odak noktalarından olan öğretmenliğin; özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplum algısında hak ettiği değere ulaşmasına destek oluyor. 21. yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenen öğretmenlerin sürekli gelişimleri için eğitimler tasarlayan ve yaygınlaştıran, atölyeler ve seminerler düzenleyen ÖRAV, bugüne kadar Türkiye’nin 81 ilinde 260.000’den fazla öğretmene ulaştı. ÖRAV’ın devam eden projelerinin yanı sıra, tamamlayıcı bir sürekli eğitim ve bilgi paylaşım platformu olarak kurulan ve bugün tüm eğitimlerin gerçekleştirildiği “eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu” da düzenli olarak yenilenerek, kullanım kapsamı zenginleştiriliyor. Platformun tüm Türkiye’den 55 binden fazla aktif kullanıcısı bulunuyor.