İç Anadolu Bölgesi, istihdamda Türkiye’nin en rekabetçi iki bölgesinden biri oldu

İç Anadolu Bölgesi, istihdamda Türkiye’nin en rekabetçi iki bölgesinden biri oldu

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırmasına göre, Türkiye’deki şirketler önümüzdeki çeyrekte yüzde 27’lik Net İstihdam Görünümü (NEO) ile güçlü bir işe alım piyasası bekliyor. Yüzde 26 NEO puanına sahip İç Anadolu Bölgesi ise istihdamda Türkiye’nin en rekabetçi bölgelerinden birisi oldu. İç Anadolu’da beklentiler, geçen çeyrekten bu yana 5 puanlık, geçen yılın bu döneminden bu yana ise 8 puanlık bir yükseliş kaydetti.

ManpowerGroup, 2022 yılının 4. çeyreği için işverenlerin işe alım beklentilerini ölçmek amacıyla 41 ülke ve bölgede 40.000’den fazla işverenle anket yaptı. Türkiye’den 1.025 işverenin de katıldığı ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırmasına göre Türkiye’nin 7 bölgesinden 6’sındaki şirketler 2022’nin 4. çeyreğinde personel seviyelerinde artış bekliyor. Türkiye’nin en rekabetçi bölgeleri her ikisi de yüzde 26 NEO puanına sahip İç Anadolu ve Marmara Bölgeleri oldu. İç Anadolu’da beklentiler, geçen çeyrekten bu yana 5 puanlık, geçen yılın bu döneminden bu yana ise 8 puanlık bir yükseliş kaydetti. Marmara Bölgesi’nde de geçen çeyrekten bu yana 5 puanlık, geçen yılın aynı çeyreğinden bu yana 9 puanlık bir yükseliş görüldü. Ege Bölgesi’nde ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Bir önceki çeyrekten bu yana en büyük düşüşün yaşandığı bölge ise yüzde 7 NEO puanı ile Karadeniz Bölgesi oldu. Bu sonuç geçen çeyrekten bu yana yüzde 29 puanlık bir düşüş anlamına geliyor. Bu puan, 2020’nin 1. çeyreğinden bu yana Karadeniz Bölgesi’nde görülen en düşük NEO puanı oldu. Bölgelerin NEO puanları ise şu şekilde oldu: İç Anadolu (26), Marmara (26), Akdeniz (25), Doğu Anadolu (14), Güneydoğu Anadolu (11), Karadeniz (7) ve Ege (0).

Ankete katılanlar, Türkiye genelinde ise önümüzdeki çeyrekte yüzde 27 puanlık NEO ile güçlü bir işe alım piyasası bekliyor. Türkiye’deki işe alım beklentileri, EMEA Bölgesi ortalamasının 6 puan üzerine çıkarak listenin üst yarısında yer aldı. Ayrıca NEO’nun bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 13 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 9 puan artması bekleniyor. 2022’nin 4. çeyreği için küresel NEO da 30 puan oldu. Bu, geçen çeyrekten bu yana işe alım beklentilerinde hafif bir düşüşe (-3 puan) işaret etse de beklentiler hala geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek (+6 puan). Global konjonktürde artan enflasyon, yüksek hayat pahalılığı ve gıda kıtlığı gibi zorluklar bu çeyrek sonuçlarına etki eden faktörler oldu. Bu nedenle, 2022 yılının 4. çeyreğine ilişkin anket bulguları, bazı ülkelerde bu tür zorluklardan kaynaklanan ve devam etmekte olan ekonomik bozulmayı da yansıttı.

Yayımladıkları anketle ilgili değerlendirmede bulunan, ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye’deki işe alım beklentilerinde görülen üç aylık artış, EMEA bölgesinde bildirilen en yüksek üç aylık artış olup bölgenin üç aylık artış ortalamasını 16 puan geride bıraktı. Özellikle toptan perakende ticaret, imalat ve teknoloji sektörlerindeki hareketlilik bu artışı destekleyen önemli parametrelerden biri oldu. Kurumların işe alım beklentilerini pozitif anlamda etkiledi. Bununla birlikte finans sektörü de Avrupa’yı saran huzursuzluk ortamı nedeniyle daha önemli hale gelen Orta Doğu pazarlarıyla mevcut ilişkilerden faydalanmış görünüyor. Diğer yandan bir önceki çeyrekte, Rusya – Ukrayna krizine rağmen, hem Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi hem de sezonsallığın katkısıyla turizm sektörünün hareketlendiğini gözlemledik. Bu çeyrekte ise turizm sektöründe mevsimsellikten kaynaklı negatif etki görmekteyiz.” dedi.

En güçlü ve en zayıf sektörler
Türkiye’de 11 sektörden 9’u önümüzdeki çeyrekte çalışan sayısında artış beklerken 2 sektör değişiklik beklemiyor. Türkiye’nin en rekabetçi sektörü, 46 NEO puanı ile toptan ve perakende ticaret oldu. Hatta bu puan, sektörün 2011’in ilk çeyreğinden bu yana kaydettiği en yüksek NEO puanı oldu. Sektörle ilgili beklentiler, geçen çeyrekten bu yana 11 puan, 2021’in 4. çeyreğinden bu yana ise 28 yüzde puan arttı. Tüm sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

Toptan ve Perakende Ticaret (46)
BT, Teknoloji, Telekomünikasyon, İletişim ve Medya (34)
İmalat (31)
Eğitim, Sağlık, Sosyal Hizmet ve Kamu (25)
Bankacılık, Finans, Sigorta ve Emlak (21)
İnşaat (21)
Diğer Hizmetler (13)
Restoranlar ve Oteller (11)
Birincil Üretim (8)

Organizasyon büyüklüğü
Türkiye’deki 4 organizasyon büyüklüğünün hepsinde işe alıma karar verenler önümüzdeki çeyrekte personel seviyelerinde artış bekliyor. Geçen çeyrekten bu yana, işe alım piyasaları 4 organizasyon büyüklüğünün 3’ünde güçlenirken 10’dan az çalışanı olan mikro organizasyonlarda zayıfladı. Şirketlerin büyüklüğüne göre NEO puanları:
10’dan az (12)
10 – 49 (25)
50 – 249 (23)
250+ (28)ManpowerGroup hakkında  
Küresel insan kaynakları çözümlerinde lider bir şirket olan ManpowerGroup™ hızla değişen bir dünyada kurumların, kendilerine başarıyı getiren yetenekleri bulmasına, değerlendirmesine, geliştirmesine ve yönetmesine yardımcı olur. ManpowerGroup her yıl yüzbinlerce kuruma yenilikçi çözümler geliştirerek, milyonlarca insanı çok çeşitli sektör ve alanlarda anlamlı ve sürdürülebilir işlerle buluşturur. Şirketin Manpower®, Experis®, Talent Solutions®’dan oluşan uzman markalar ailesi 70 yıldır, 75 ülke ve bölgedeki adaylar ve müşteriler için çok daha fazla değer yaratmaktadır. Çeşitliliğe verdiği- Kadınlar, Kapsayıcılık, Eşitlik ve Engellilik açısından çalışılacak en iyi yer olmak- önemle tanınan ManpowerGroup 2021 yılında, üst üste 12’nci kez Dünyanın En Etik Şirketlerinden biri seçilerek sektörünün en çok güvenilen ve beğenilen markası olduğunu kanıtlamıştır. ManpowerGroup’un geleceğe nasıl güç verdiğini görmek için: www.manpowergroup.com  

Araştırma Hakkında  
İstihdama Genel Bakış Anketi, küresel olarak önemli bir ekonomik gösterge olarak kullanılan ve türünün en kapsamlı, ileriye dönük istihdam anketidir. Net İstihdam Görünümü, işe alım faaliyetlerinde artış bekleyen işverenlerin yüzdesi alınarak ve bundan işe alım faaliyetlerinde düşüş bekleyen işverenlerin yüzdesi çıkarılarak elde edilmektedir.  

Metodoloji Hakkında  
İstihdam Görünümü verilerini toplamak için kullanılan metodoloji, 34 2022 raporu için 41 pazarı kapsayacak şekilde dijitalleştirilmiştir. Önceki çeyreklerde yanıt verenlerle telefon yoluyla iletişime geçilmişken veriler artık çevrimiçi olarak toplanmaktadır. Katılımcılar, çift katılımlı çevrimiçi panellerin üyeleridir ve anketi tamamlamaya teşvik edilirler. Sorulan soru ve yanıtlayan profili değişmemiştir. Organizasyon ve sektör boyutu, uluslararası karşılaştırmalara izin vermek için tüm ülkelerde standartlaştırılmıştır.