KOBİ’ler Pandeminin Ardından Ekonominin Belkemiği Olacak

B2B e-ticaret lideri Alibaba.com, 2022 KOBİ Günü kapsamında KOBİ’lerin pandemi boyunca ve ardından ayakta kalmalarıyla ilgili AliResearch ile bir çalışma yaparak yayınladı.

Alibaba.com ve AliResearch işbirliğiyle Texas A&M University’de ekonomist Gan Li’nin yürüttüğü ve kaleme aldığı “Pandeminin Ardından KOBİ’lerin Karşılaştığı Zorluklar ve Dönüşümleri” başlıklı çalışma, KOBİ Günü olan 27 Haziran 2022’de yayınlandı. Bu araştırma, dünya çapında KOBİ’lerin pandemiyi ele almak üzere benimsediği stratejileri ve mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin toplumlara etkisini analiz ediyor.

KOBİ’lerin toplumda oynadığı rol hem ekonomik hem toplumsal açıdan kilit önem taşıyor. Uluslararası alanda istihdamın %70’inden fazlasını yaratan ve küresel gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) yaklaşık %50-60 oranında katkıda bulunan KOBİ’ler, pandeminin ardından ekonominin belkemiği olarak ön plana çıkıyorlar. KOBİ’ler ayrıca, kadınlar ve azınlıklıklar için ayakta kalmanın ve güçlenmenin bir aracı olarak da önemli rol oynuyor. Örneğin, ABD’de küçük-orta ölçekli işletme kurucularının %28’ini azınlık gruplardan bireyler, 33%’ünü ise kadınlar oluşturuyor.

Pandeminin getirdiği zorluklar karşısında ayakta kalmak söz konusu olduğunda, KOBİ girişimcileri ve yöneticileri, kendi imkanlarının çok daha ötesinde sorunlar yaşadı. KOBİ’lerin yalnızca %23.54’ü satışlarda herhangi bir düşüş görmeksizin krizden sonra hayatta kalırken, KOBİ’lerin üçte ikisi satışlarında %40 oranında düşüş kaydetti.

Araştırma, KOBİ’lerin davranışları ve e-ticaretin penetrasyon oranı arasında önemli bir korelasyon olduğunu da gösterdi. Endeksin yüksek olduğu durumlarda hayatta kalma oranı %7 yedi puan daha yüksekken, nitekim o bölgedeki şirketler krizin yarattığı etki karşısında daha az sarsıldı. Üstelik e-ticaret endeksi ne kadar yüksek ise meslekleri geri kazanma oranları da KOBİ’lerin işlerini ve bulunduğu toplumu geliştirme konusundaki beklentileri de daha yüksek. E-ticaretin büyümesine, dijital satış kanallarındaki artış eşlik ediyor. Sosyal satış, canlı ticaret, sanal ticaret fuarları ve teklif talebi (RFQ) piyasaları, satıcıların kitlelerine ulaşmalarında yaratıcı olmalarına ve hedef gruplarıyla daha kolay temas kurmalarına imkan tanıyor.

Araştırma, makro-ekonomik belirsizliklere rağmen KOBİ’lerin küresel ekonominin toparlanmasında ve yeniden büyümesinde önemli rol oynamaya devam edeceğini, e-ticaretin ise dünya çapında KOBİ’ler için daha çok iş fırsatı yaratabileceğini açıkça ortaya koyuyor.