Toplumsal Tarih’in 342. sayısı çıktı

!

Bu ayki dosyamızda tüm dünyanın endişeyle izlediği Ukrayna-Rusya Savaşı tarih anlatısına dair mücadele perspektifinden bakıyoruz. Rusya Devlet Başkanı Putin’in savaşın başlangıcında yaptığı konuşmada Rusya’nın Ukrayna, Ukrayna ulusu ve tarihine dair yaptığı analizler, bu temelde bir tartışmaya dahil olmanın tarihçiler açısından da bir zorunluluk olduğunu ortaya koyuyor.

Bu bağlamda Tibet Adak, Osmanlı-Rus Savaşlarından başlayarak Sovyetler Birliği’nin dağılmasına kadar geniş bir zaman dilimine dair tarih tezlerini ortaya koyan Putin’in tarih anlayışını, Rus resmî tarihyazımı bağlamında tartışıyor.

Ukrayna tarihçisi ve uzmanı Hüseyin Oylupınar, Ukrayna Devleti’nin tarihinin sorgulanması meselesini Ukrayna’nın Rusya hâkimiyetine giriş süreci, 19.yüzyıldaki ulusal kimlik inşâsı ve bu kimliğin temel bileşeni hâline gelen Kozaklık miti etrafında ele alıyor ve emperyal idareye karşı ulusal bakışı okuyucuya sunuyor.

Mustafa Tanrıverdi makalesinde Rus emperyal düzeninin tarihsel terminolojide “kenardaki ülke” anlamına gelen Ukrayna’ya ve genel olarak periferiye bakışını ana hatlarıyla okuyucuyla paylaşıyor.

Özhan Kapıcı, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Rusya konusunda süregelen imgelerle düşünme alışkanlığının tarihsel köklerine ve seyrine inmeye çalışıyor.

Serkan Keçeci, Türkiye’deki Rusya ve Ukrayna tarihi çalışmalarının güncel durumunun bir eleştirisini yaparak, bu alandaki çalışmaların özellikle belli konularda sıkışıp kaldığını vurguluyor.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin gerekçeleri arasında “Rusçanın muhafazası” meselesi de bulunuyordu ve Mikail Cengiz de makalesinde, Rusya’da tehlike altındaki diller üzerine bir değerlendirme yapıyor.

Ali Bilgin, Osmanlı Devleti’nin 1918’de Kiev’e konsolos olarak atadığı Ahmet Ferit (Tek) Bey’in İstanbul’a yazdığı siyasî bir rapor ile konsolosun eşi Müfide Hanım’ın hatıratından Kiev fragmanlarını bir araya getiriyor.

Selim Ahmetoğlu, Y. Doğan Çetinkaya ile söyleşisinde II. Meşrutiyet sırasında siyasal ve toplumsal dönüşüm açısında Trabzon’da neler yaşandığını anlatıyor.

Aslı Davaz, Uluslararası Kadınlar Birliği’nin 1935 Kongresi’nde Türk Kadın Birliği’nin asli delegelerine odaklanarak Cumhuriyetin ilk feministlerine dair önemli bilgiler veriyor.

Derya Gürses Tarbuck, Bilim iletişimin toplumsal tarihine Newton’un fikirlerinin ve eserlerinin 18. yüzyılda geniş kitlelere tanıtılması için yazılanlara ve bu çabaların amaçlarına ışık tutuyor.

Toplumsal Tarih’e e-dergi olarak da Google Play ve Kobo platformları üzerinden ulaşabilirsiniz. Eski sayıları e-dergi olarak okuyuculara sunma çalışmaları ise devam ediyor.

Etkinlikler için Tarih Vakfı’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilir, internet sitemizi ziyaret edebilir, ayrıca Tarih Dostu olarak Vakfa destek olabilirsiniz. Tarih Dostu olunduğunda Toplumsal Tarih dergisi her ay ücretsiz olarak okurlara gönderiliyor, ayrıca Tarih Dostu okurları Tarih Vakfı Yurt Yayınları’ndan %50 indirim sahibi oluyor.

www.tarihvakfi.org.tr
12 kişilik Girişim Kurulu’nun çabaları ve 264 kurucu üyenin katkılarıyla 1991 yılında kurulan Tarih Vakfı’nın öncelikli amacı, tarihin bilimsel bir çalışma dalı olarak etkinleşmesini sağlamaktır. Devletten tümüyle bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Tarih Vakfı’nın tüm kuruluş sermayesi kurucularının katkılarından oluşmaktadır. Vakıf aynı zamanda, Türkiye’nin ekonomik ve toplumsal tarihi alanında uzmanlaşan bir arşiv, kütüphane, araştırma, eğitim, yayın ve müzecilik kuruluşudur. Tarih Vakfı düzenlediği etkinlikler ve konusunda uzman yayınları ile Türkiye’de bilimsel tarihçilik bilincinin gelişmesinde ve yerleşmesinde önemli rol oynamaktadır. Vakıf’la ilgili daha ayrıntılı bilgi için www.tarihvakfi.org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.